طی جلسه ای که در محل سانارگزار گردید، پس از ارائه توضیحات لازم در خصوص سرمایه گذاری و مجوزهای مورد نیاز و مراحل ثبت نام، نمایندگان شرکت FINERGY ایتالیا علاقمندی خود برای سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر ایران را ابراز داشتند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo