شرکت لهستانی CREبا حضور در سانا و برگزاری جلسه با مدیران این سازمان تمایل خود برای سرمایه گذاری در حوزه های مختلف انرژی های تجدیدپذیر ایران را ابراز نمودند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo