مدیرعامل شرکت برق منطقه ای زنجان گفت: یکی از برنامه های در دست اجرای اقتصاد مقاومتی در این استان در بخش انرژی توسعه بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی یک هزار مگاواتی سلطانیه است. میزان سرمایه گذاری این نیروگاه 10 هزار میلیارد ریال است که با سرمایه گذاری شرکت پرشیان فولاد انجام شده و اشتغال 300 نفر در زمان ساخت و 80 نفر در زمان بهره برداری را در پی دارد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo