دکتر ترکی بن سعود بن محمد مدیر عامل این شهرک اعلام کرد بر اساس سیاست های دولت با شرکت برق سعودی قراردادی به ارزش 235 میلیون دلار منعقد شده مبنی بر اینکه این شرکت با استفاده از سلول های خورشیدی انرژی مورد نظر این شهرک را تامین کند.

این نیروگاه با تولید برق 50 مگاوات برق مورد نیاز شهرک و آب شیرین کن ها را تامین خواهد کرد. مدت زمان این قرارداد 25 ساله خواهد بود.

این شهرک که نا م کامل آن شهرک توسعه و فن اوری ملک عبدالعزیز است قرار است با آخرین تکنولوژی های روز اداره شود و بر اساس معیار جدید شهر نشینی باشد.

عربستان در حال حاضر روزانه 4 میلیون بشکه نفت برای تامین انرژی خود مصرف می کند که از لحاظ زیست محیطی 1.7 میلیون تن گاز مونوکسید کربن تولید می کند.

بر همین اساس عربستا ن با سرمایه گذاری زیادی قصد دارد از انرژی های تجدید پذیر خصوصا خورشیدی در صنایع خود استفاده کند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo