طی مراسمی با حضور مدیرعامل،معاونان ستادی وهماهنگی ونظارت ومدیران مناطق برق22 گانه شرکت،سرپرست معاونت برنامه ریزی شرکت معرفی شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo