قطعی برق 4 ساعته در محدوده خیابان سی متری جی و شهید بختیاری شهرداری منطقه 10 ناحیه 1 و ناحیه 2، باعث قطع چراغ راهنمایی و رانندگی و ایجاد ترافیک در این محدوده شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo