مزمان با هفته نانو سمينار آشنايي با كاربردهاي نانو در صنعت برق با حضور مديران عامل ، معاونان و كارشناسان صنعت برق استان و جمعي از پيمانكاران مرتبط در محل سالن اجتماعات ستاد شرکت توزیع برق اردبیل برگزار شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo