با توجه به محورهاي اصلي خط مشي كيفيت و منشور اخلاقي شركت مبني بر رضايتمندي مشتركين و جلب اعتماد و خشنودي آنها ، سالانه از مشتركين برق منطقه اي اصفهان نظرسنجي مي شود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo