یکی از اعضای سندیکای برق با ارائه پیشنهادی مبنی بر تاسیس دفاتر سندیکا در کشورهای دیگر افزود: این امر علاوه بر اشتراک هزینه‌ها بین شرکت‌ها و کاهش هزینه‌ها، به ایجاد فرهنگ صادرات در بین شرکت‌ها نیز کمک خواهد کرد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo