سند چشم انداز توسعه استان در بخش نفت – گاز – برق و انرژي هاي پاك از سوي مهندس نصرالهي مديرعامل شركت برق منطقه اي كرمان به سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اعلام شد

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo