با وجود اینکه وزیر نیرو و حتی معاون اول رئیس جمهوری از پایان سال 94 تا همین چند روز پیش معاف شدن صنعت برق از پرداخت یارانه نقدی را وعده بودند، اما طبق مصوبه جدید هیئت وزیران، صنعت برق از پرداخت یارانه نقدی معاف نیست و فقط تا پایان سال ۹۵ به همان میزان، ردیف جایگزینی برای جبران پرداختهای صنعت برق دیده شده است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo