به گزارش برق نیوز،
متنوع شدن سبد تأمین انرژی اولیه کشور از برنامه سوم توسعه مورد تأکید
قرار گرفته بود و در حالی که در آستانه آغاز سال های اجرایی برنامه ششم
توسعه قرار داریم، حدود 99 درصد از تأمین انرژی اولیه کشور وابسته به نفت و
گاز است و انرژی های نو و تجدیدپذیر کمترین سهم را در این میان دارند.

طبق آخرین اطلاعات رسمی ترازنامه انرژی کشور که تا پایان سال 93 مورد
محاسبه قرار گرفته است، سهم انواع حامل های انرژی در عرضه انرژی اولیه کشور
بدین شرح است.

سهم ۹۹ درصدی نفت و گاز در تأمین انرژی کشور/سهم انرژی خورشید و باد در حد صفر

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo