رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود گفت: «در راستای تبدیل علم به ثروت و رفتن به سمت مشارکت اقتصادی با جامعه صنعتی، فاز مطالعاتی احداث سه نیروگاه بادی، خورشیدی و گازی آغاز شده است.»

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo