گرمای طاقت فرسای بیش از 45 تا 50 درجه ای هوا، خشکسالی 18 ساله و بادهای 120 روزه همراه با شن های روان از یک طرف و تعرفه های سنگین برق مصرفی از سوی دیگر برای مردم سیستان نفس گیر شده و در انتظار دست های مهربان دولت تدبیر و امید برای کاهش این آلام هستند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo