با تلاش نیروهای عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در قالب مانور اصلاح و بهینه سازی منطقه برق نارمک؛ نسبت به ساماندهی شبکه برقرسانی محله ;لویزان ; اقدام شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo