مسعود قنبرزاده مدیرکل دفتر توسعه مدیریت و بهره وری توانیر در نامه ای به شرکت های تابعه (برقهای منطقه ای) سابا، سانا و مدیریت شبکه برق ایران شرایط استفاده از مرخصی استحقاقی کارمندان را ابلاغ کرد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo