مدیر اجرایی شهرداری منطقه یک شهرداری بجنورد گفت: مشکل تیرهای سرگردان چراغ برق بجنورد حل شد. برای جابه جایی این تیرها شرکت توزیع برق مبلغ زیادی را مطالبه می‌کرد بطوریکه جابه جایی یک تیر شاید حدود 200تا 300هزار تومان هزینه داشته باشد این درحالیست که این شرکت خواهان مبلغی بیش از آن بوده است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo