سازمان خصوصی‌سازی‌ در دهم خرداد ماه جاری فهرست شرکت‌های قابل واگذاری در سال 95 را منتشر کرد که بر این اساس شرکت توزیع برق تهران بزرگ هم در لیست واگذاری مشاهدهع می شود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo