مدیران نیروگاهی ایران از سراسر کشور روز چهارشنبه 29 اردیبهشت ماه در نیروگاه رودشور در گرهمایی سالانه خود جمع شدند. این گردهمایی به میزبانی شرکت ماه تاب گستر و با حضور مهندس مهرداد، مهندس ملاکی، مهندس فتاح قره باغ، مهندس مهریان و دیگر مدیران نیروگاهی ایران به مدت یک روز برگزار شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo