مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان دنا از شکایت علیه اداره برق شهرستان دنا در پی نوسانات برقی و خسارت زیاد به شبکه بهداشت و درمان شهرستان دنا خبر داد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo