بخش خصوصی با وجود اعلام آمادگی مکرر وزارت نیرو برای تفویض اختیار به این بخش، هنوز وارد چرخه صادرات برق نشده‌است. یکی از دلایل این مسئله، عدم شفافیت قیمت گاز تحویلی به نیروگاه‌ها برای تولید برق صادراتی است اما گویا نه تنها دولت، بلکه بخش خصوصی هم بر سر قیمت‌گذاری گاز تحویلی به نیروگاه‌های خصوصی، هنوز به اتفاق نظر نرسیده‌اند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo