صنعت برق ایران مزیت‌های فراوانی در صادرات خدمات فنی و مهندسی، تجهیزات و ساخت پروژه‌ها در منطقه و جهان داشته و ایران در تولید برق، رتبه اول منطقه و چهاردهم جهان را دارد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo