وزیر اقتصاد آذربایجان با اشاره به توافق بین ایران و آذربایجان درباره همکاری ها در زمینه اقتصادی اخیر بین دو کشور گفت: آذربایجان در طی یک ماه آینده صادرات برق به ایران را آغاز خواهد کرد

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo