اکنون آرش کردی مدیرعامل توانیر در ویکی پدیا صفحه ای بنام خود دارد. در این صفحه که بتازگی ایجاد و به روز شده است از مدیرعاملی وی در توانیر مطلبی منتشر شده و به اخبار منتشر شده در برق نیوز استناد شده است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo