معاون دفتر مدیریت مصرف شرکت توانیر گفت: صنایع کشور در تابستان سال گذشته با جبران ۱۰۰۰ مگاوات از مصرف برق شبکه سراسری حددود ۱۱۵ میلیارد تومان تخفیف پاداش از صنعت برق دریافت کردند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo