درنخستین همایش مشترک با دبیران شورایاری های محلات شهر تهران بر ضرورت توجه به اقدامات عملی در بحث اقتصاد مقاومتی به ویژه همکاری و تعامل مشترک با شورایاران در نهادینه سازی فرهنگ مدیریت مصرف برق تاکید شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo