حقی فام از اجرایی شدن طرح جدید توانیر برای تقسیم بندی ساعات پیک براساس مناطق کشوری از ابتدای سال 1395 خبر داد. بر اساس طرح جدید، ساعات مذکور می تواند در زمان های مختلف روز و شب و ماه های مختلف سال بر اساس شرایط منطقه ای شناور شده و امکان مدیریت مصرف به موقع را فراهم آورد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo