محمود اسدپور گفت :مشترکان اعم از خانگی، عمومی، کشاورزی، صنعتی، تجاری به اداره برق این شهرستان بدهکارند که بیشترین بدهی مربوط به ادارات دولتی است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo