به گزارش “برق نيوز”  زینل قنبری اظهار داشت: با توجه به میزان تابش مناسب خورشید در سطح استان فارس شرایط بالقوه قابل توجه‌ای درتولید انرژی خورشیدی وجود دارد و برای فرهنگ‌سازی عمومی وتشویق مشترکان برای نصب سامانه‌های تولید انرژی خورشیدی 95 سامانه به صورت رایگان در مدارس و مساجد استان فارس نصب شده است.

وی گفت: در راستای توسعه استفاده از انرژی خورشیدی شرکت توزیع نیروی برق استان فارس در سال 1389 اقدام به برق‌رسانی دو روستا از توابع شهرستان ممسنی کرده و در سال 1392 و 1393 اقدام به تامین برق 143 خانوار در سطح استان با قدرت 143 کیلووات و 6 ساختمان اداری متعلق به شرکت در ستاد راهبردی شهرستان‌ها به قدرت 75 کیلووات کرده است.

مدیرعامل توزیع برق استان فارس درباره مشارکت بخش خصوصی در این زمینه افزود: تاکنون سرمایه‌گذار بخش خصوصی در زمینه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در استان سرمایه‌گذاری نکرده و تنها در زمینه اجرا همکاری داشته‌اند.

قنبری خاطرنشان کرد: باتوجه به تفاوت شرایط اقلیمی از نظر گرمسیری و سردسیری میزان الگوی مصرف انرژی در سطح استان متفاوت است ولی برق تولید شده توسط خورشید به طور میانگین در مناطق گرمسیری قریب 25 درصد و در مناطق سردسیر شمال استان قریب 100 درصد پاسخگوی مصارف خانگی است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر باوجود فراخوان عمومی، مشترکان کششی در برابر بازار خرید و نصب سامانه‌های یک کیلوواتی از خود نشان نداده‌اند به همین دلیل  اداره برق استان فارس با تسهیم بخش کمتر از 50 درصد به عهده مشترک به دنبال تشویق مشترکان به خرید و نصب این تجهیزات است.

مدیرعامل توزیع برق استان فارس بیان کرد: مشترکان متقاضی نصب سلول‌های فتوولتائیک متصل به شبکه می‌توانند با مراجعه به شرکت‌های توزیع نسبت به درخواست دریاقت سلول‌های فتوولتائیک اقدام کنند و پس از کارشناسی محل متقاضی در صورت تائید این سلول‌ها برای این افراد نصب می‌شود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo