مدیر ناحیه برق چرام بیان کرد:لذا از مردم شریف شهرستان و روستاهای حومه و مسولان شهرستان به خاطر اعمال اینگونه خاموشی ها پوزش می طلبیم

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo