عربستان قصد دارد تا سال 2030 از منابعی چون نیروی باد و خورشید 9 هزار و 500 مگاوات برق تولید کند. در همین راستا دو نیروگاه 50 مگاواتی انرژی خورشیدی به زودی احداث می کند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo