در جلسه ای که حضور معاون برنامه ریزی و توسعه ، مدیران و کارشناسان سانا و نمایندگان شرکت Ance ایتالیا برگزار گردید، طرف ایتالیایی نسبت به فعالیت گسترده در حوزه تجدیدپذیرها در ایران ابراز علاقه نمود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo