صندوق قرض الحسنه شركت برق منطقه اي فارس از سال 1359 باهدف تامين فوري نيازهاي مالي كاركنان تاسيس شد و تا كنون منشاء خدمات بارز و باارزشي بوده است ،

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo