مديريت توزيع برق شهرستان بيجار گفت: به منظور جلوگيري از اتلاف هزينه و مديريت بهتر انتقال انرژي، شبكه سيمي انتقال انرژي شهر بيجار به شبكه كابلي خود نگهدار هوايي اصلاح مي گردد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo