غرفه شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد در یازدهمین نمایشگاه بین المللی برق، الکترونیک، تجهیزات و صنایع وابسته مورد استقبال بازدید کنندگان قرار گرفت.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo