يك عضو شورای اپراتوری برق فشار قوی از فراخوان تجمع اپراتورهای پست های فشار قوی برق در مقابل ساختمان سازمان مديريت و برنامه ريزی خبر داد. شورای هماهنگی بهره برداران پست های فشار قوی خاضعانه از کلیه همکاران غیرتمند و پرتلاش استدعا دارد در این تجمع شرکت نمایند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo