پژوهشگاه نيرو در راستاي بومي‌سازي صنعت فتوولتائيك در كشور اقدام به شناسايي سازندگان و سرمایه‌گذاران در حوزه‌های مختلف فراخوان عمومی داد. پژوهشگاه نیرو در نظر دارد در راستاي شناسايي شركت‌هاي همكار در جهت سرمایه‌گذاری مشترک در حوزه احداث نیروگاه فتوولتائیک به منظور حمایت از تولید داخل و توسعه بومی‌سازی این صنعت در کشور اقدام نماید.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo