فرم درخواست همکاری

  • لطفا بصورت مختصر درباره توانایی ها و نوع تخصص خود بنویسید.
  • لطفا فایل رزومه خود را بصورت فرمت pdf ارسال نمایید. (حد اکثر 20 مگابایت)

لطفا فرم بالا را جهت استخدام در شرکت طبرستان تابلو ، تولید کننده تابلو برق فشار متوسط و فشار ضعیف تمکیل و ارسال نمایید.