شرکت انگلیسی سیان هولدینگ تنها چند هفته بعد از لغو تحریم های ایران یک قرارداد کوچک آزمایشی اما تاریخی را برای فروش یک تکنولوژی هوشمند اندازه گیری مصرف برق دوربین های ترافیک شهری به ایران منعقد کرده است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo