65 نفر از نمایندگان مجلس عراق با امضای نامه ای خواستار استیضاح وزیر برق عراق شدند. امضا کنندگان این نامه از آنچه که فساد در دستگاه اداری وزارت برق خوانده اند، انتقاد کرده و خوستار سلب اعتماد وزیر برق شدند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo