مدير دفتر تحقيقات و كنترل كيفيت تجهيزات شركت برق منطقه ای خراسان با ارسال گزارشي، فعاليت ها و اقدامات دفتر تحقيقات و كنترل كيفيت تجهيزات در شش ماه اول سال 95 را تشریح کرد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo