نتایج جلساتی که در خصوص مسیر پیش روی تعدیل قیمت های آب و برق از میانه تابستان تاکنون در وزارت نیرو تشکیل شده، اکنون روی میز کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo