وظیفه ما اداره صنعت برق کشور است و برای این کار با توجه به کمبود منابع داخلی، هم از طریق منابع داخلی و هم خارجی بودجه مورد نیازمان را تامین می‌کنیم.ما به حسب نیاز و مورد هم سرمایه‌گذاری مستقیم در صنعت برق انجام می‌دهیم و هم جاهایی که پروژه‌های اجرایی باید انجام شود، با توجه به کمبود منابع مالی از فاینانس استفاده می‌کنیم و این نقطه ضعفی نیست.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo