طی نامه ای از سوی فلاحتیان معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی، سندیکای صنعت برق ایران به عنوان نماینده ایران و وزارت نیرو برای تاسیس شرکت مشترک ایرانی ـ الجزایری به منظور اجرای پروژه های برق در دو کشور و یا کشورهای ثالث معرفی شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo