قسمت با بینندگان برای ارتباط نزدیکتر و انعکاس سوالات و درخواست های کاربران برق نیوز راه اندازی شده و سعی در ایجاد ارتباط نزدیک تری بین مدیران و مسئولان با مخاطبان و کاربران دارد. فوق العاده نوبت کاری برای کارکنان شیفت کار که پایه واساس صنعت مادر وزارت نیرو می باشند بمیزان یک پنجم مقدار واقعی پرداخت میشود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo