وزیر نیرو در خصوص وضعیت اشتغال اپراتورهای برق و تبدیل وضعیت آنها به صورت صریح موضع وزارت نیرو را اعلام کرد. در این فیلم وزیر نیرو تاکید دارد که اشتغال بیش از نیاز در سال های گذشته باعث ایجاد مسکلات و مسائلی برای وزارت نیرو شده است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo