فیلم توضیحات حمید چیت چیان در خصوص دیدار با خانم مونیکا گاندی وزیر زنان و خانواده کشور هند که در محل ستادی وزارت نیرو برگزار شد قابل مشاهده است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo