شستشوی مقره های دکل های فشارقوی برای جلوگیری از افزایش تلفات و کاهش خاصی عایقی به صورت دوره ای انجام می شود. در این فیلم با هلیکوپتر این شستشو در حالت برقدار انجام می شود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo