فیلم شکستن لامپ رشته ای در حالت روشن به صورت حرکت آهسته. این فیلم نشان می دهد که چگونه پس از شکستن جداره شیشه ای لامپ تا مدتی رشته تنگستن روشن می ماند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo