دبیر شورای آموزش و پرورش شهرستان بندرعباس گفت: در نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان بندرعباس مصوب شد که مدیران شرکت های آب و برق، قبوض آب و برق مدارس را به صورت دوره ای صادر کنند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo